Защо да изберем светодиодно осветление?

В последните няколко години предлагането и използването на светодиодни осветителни тела расте с изключително бързи темпове. Причините са значително по-малка консумация на ел. енергия, възможност за захранване от фотоволтаични панели и дългият период на експлоатация в границите от 30 000 до 50 000 часа. При проектиране на осветление за нови сгради и улици могат да се постигнат значителни икономии от окабеляване.

Друго предимство е ниската работна температура на светодиодните крушки в сравнение например със халогенните, където често при смяна на крушката е необходимо и смяната на фасонката и кабелите повредени от високата температура.

Светодиодните осветителни тела светват веднага след включването им и не необходимо да се изчаква няколко минути, докато достигнат максимален интензитет, като например натриевите лампи. Вече всички модели лампи, от най-малките, като G4, G9, до тези с най-голяма мощност имат еквивалент със светодиоди. При замяна на най-масово разпространените халогенни крушки икономията може да достигне до 90%.

Първи в замяната на стандартното осветление със светодиодно бяха хотели, фабрики, складове и други помещения, където осветлението работи без да се изключва и икономически е обосновано. Не трябва да се подценява и фактът, че понякога смяната на изгоряла крушка е неудобна работа, не може да се извърши по всяко време и също е свързана с допълнителни разходи.

На други места пък просто няма електрическо захранване и разходите за включване към мрежата са много високи и инсталиране на светодиодно осветление захранвано от фотоволтаични панели е най-изгодно от финансова гледна точка.

Оценявайки предимствата на светодиодното осветление дори и малки домакинства вече заменят стандартните си крушки със светодиодни, спестявайки в повечето случай само неприятностите от замяната на изгорели крушки. Процесът на замяна на стандартното осветление със светодиодно е подкрепян и от програмите по Енергийна ефективност, където значителен процент от разходите по замяната се финансират от програмите.

Разгледайте нашите продукти !